Newsletter     Katalog   Suche:

› VERNAL, Jean-Luc ‹


Website über den Autor

 

 

Jean-Luc Vernal

Belgien ( 23. September 1944, ? - 15. Januar 2017, ? )

 

Pseudonyme:

 

 

Reihen und Serien
JUGURTHA Gesamtausgabe  —  Jean-Luc Vernal, Hermann, Franz
-  A U T O R E N  -
© TRANSGALAXIS 2018 - Internet: trilobit GmbH - Gestaltung: atelier21